Quli is veilig

  • Quli is een product van vier betrouwbare zorginstellingen en ICT bedrijf Ordina.
  • Veiligheid staat bovenaan bij Quli. Logisch, want in Quli staan vertrouwelijke gegevens over privésituatie en gezondheid.
  • Quli werkt volgens ?Privacy by design': Iets mag alleen als de gebruiker daar toestemming voor geeft.
  • Alleen de gebruiker heeft toegang tot zijn gegevens. Hij bepaalt zelf wie deze gegevens nog meer kan zien.
  • Initiatief tot contact (vrienden, lotgenoten, behandelaars) gaat uit van de gebruiker.
  • Quli heeft een eigen appstore. Ook hier geldt: van de zorg voor de zorg, dus met uiterste zorg ontwikkeld.
  • Quli is een 100% Nederlands product.
  • De gegevens in Quli worden in Nederland bewaard.