Quli voor zorgverleners

eHealth maakt zorg toegankelijk en betaalbaar

De burger krijgt een steeds grotere en zelfstandiger rol in de zorg. eHealth is een van de oplossingen om kwalitatief hoogwaardige zorg op afstand te bieden. Toegankelijk en betaalbaar. Quli is het nieuwe digitale platform voor wie gezond wil zijn en blijven. Quli is eHealth anno nu.

Zelf de regie

Quli heeft als slogan: zorg voor jezelf. De doelgroep bestaat uit mensen die zelf regie willen houden over hun leven en gezondheid. En die dit willen combineren met de opbouw van een sociaal netwerk van vrienden, lotgenoten en zorgverleners. Via Quli vinden zij informatie over hun aandoening en behandeling. Zij delen zij ervaringen met hun sociale netwerk en hebben zij contact met hun zorgverleners die zelf actief betrokken willen zijn.

Zorg op afstand

Via Quli kunnen zorgverleners cliënten/patiënten online hulp en zelfmonitoring bieden. Een kans om hen op afstand te volgen. Rechtstreeks via chat, mail of via door de zorgverlener ontwikkelde apps.

Eén ingang tot apps en portalen

Momenteel zijn er zo'n 1.500 zorggerelateerde portalen en ruim 18.000 apps gericht op de Nederlandse gezondheidszorg. De speciale Quli appstore biedt nu de mogelijkheid om een passende selectie van deze portalen en apps bij elkaar te brengen. Wie meer wil weten over zorg of preventie, hoeft nu nog maar één keer in te loggen. En verdwaalt niet meer in het grote aanbod van zorgdiensten. De kwaliteit van de apps is bovendien gegarandeerd.

Veilig en betrouwbaar

Quli is een Nederlands product, ontwikkeld door gerenommeerde zorginstellingen. Het voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Quli is volstrekt veilig. Quli bevat een kwaliteitssysteem om apps goed te keuren. Artsen/behandelaren voeren deze kwaliteitstoets uit. Zo bevordert Quli het gebruik van effectieve apps in de zorg.

Voordelen van Quli voor zorgverleners
  • Makkelijk contact met een grote groep cliënten of patiënten.
  • Nauwkeurig en direct adviseren op basis van beschikbare medische gegevens.
  • Ervaringen met andere zorgverleners uitwisselen.

Zelf zien wat Quli kan betekenen?

"Download de Quli folder via deze link en neem contact op met het Quli-team. Wij komen graag langs om een toelichting en een demonstratie te geven."